Historia

 • Fundacja „Pro Salute” została zarejestrowana 07.06.1991 r. w Sądzie Rejestrowym w Warszawie z inicjatywy grupy lekarzy ze Szpitala Miejskiego w Będzinie.
 • Sklep medyczny Fundacji „Pro Salute” powstał w 1991 r.
 • Dnia 01.10. 1994 r. zostało utworzone Hospicjum Onkologiczne.
  w skład którego wchodzi Zespół Opieki Domowej i Poradnia Opieki Paliatywnej.
  W pierwszym okresie podstawową formą działalności była praca Zespołu Opieki Domowej realizowana przez wolontariuszy, pielęgniarki i lekarzy
 • Patronat nad Hospicjum sprawuje PKZR. Oddział Polskiego Komitetu Zwalczania Raka w Będzinie powstał 17.05.1994 r.
 • Dnia 10.10.1995 r. została zawarta umowa pomiędzy Zespołem Opieki Zdrowotnej, Fundacją „Pro Salute” i Polskim Komitetem Zwalczania Raka Oddział w Będzinie na realizację programu promocji zdrowia w ramach Europejskiego Projektu „Szpital Promujący Zdrowie”
 • Dnia 10.05.1997 r. został zarejestrowany Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Salute”
 • Dnia 05.04.1997 r. odbyło się uroczyste otwarcie przychodni w którym uczestniczył Prezes Polskiego Komitetu Zwalczania Raka – prof. dr hab. med. Zbigniew Wronkowski
 • 03.04.2001 r. Hospicjum Onkologiczne otrzymało karetkę KIA Motors dla Hospicjum Onkologicznego. Był to dar koncernu samochodowego oraz Fundacji Jolanty Kwaśniewskiej „Porozumienie Bez Barier”.
 • W 2001 r. przy współudziale Fundacji im. Stefana Batorego utworzono strony internetowe obejmujące działalność Fundacji.
 • W 2001 r. zostało utworzone Centrum Informacji o Środowiskowych Zagrożeniach dla Zdrowia przy współudziale Stowarzyszenia Włoskiego dla Solidarności miedzy Narodami AISPO Cooperazione Italiana.
 • Fundacja współorganizowała konferencje na następujące tematy:

 

 • Zadania lekarzy w holistycznym postępowaniu paliatywnym w zaawansowanych okresach schorzeń nowotworowych

  07.04.2000 r. Teatr Dzieci Załębia im. Jana Dormana w Będzinie

  • Medycyny paliatywna – cele, organizacja, zakres opieki i leczenia oraz znaczenie pomocy hospicyjnej
   dr n.med. Jadwiga Pyszkowska – Konsultant Wojewódzki i Regionalny w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej
  • Paliatywne zabiegi chirurgiczne w stanach zaawansowanych
   prof. dr n.med. Jacek Starzewski – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu, Konsultant Wojewódzki ds. Chirurgii
  • Możliwości radioterapii i chemioterapii w niesieniu ulgi chorym nieuleczalnie
   lek. med. Jerzy Wydmański – specjalista onkolog – radioterapeuta z Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach
  • Wkład internistycznej terapii wspomagającej w leczeniu chorych w okresie terminalnym
   lek. med. Andrzej Jankowski – Ordynator Oddziału Wewnętrznego „A” Szpitala Powiatowego w Będzinie

 

Znaczenie terapii wspomagającej w onkologii

29.09.2000 r.

 • Nowe koncepcje terapii onkologicznej w aspekcie optymalizacji leczenia
  dr n.med. Aleksander Zajusz Ordynator II Kliniki Radioterapii, Zastepca Dyrektora ds. Klinicznych Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach
 • Powikłania chemioterapii oraz możliwości ich minimalizacji
  dr n.med. Beata Utracka-Hutka – Kierownik Kliniki Chemioterapii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach
 • Niepożądany wpływ radioterapii na zdrowe tkanki. Leczenie odczynów popromiennych
  lek. med. Jerzy Wydmański – specjalista onkolog-radioterapeuta z Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach
 • Kontrola bólu jako element motywujący i wspomagający terapię onkologiczną
  dr n.med.Jadwiga Pyszkowska Konsultant Wojewódzki i Regionalny w Dziedzinie Medycyny Paliatywnej
 • Internistyczne leczenie wspomagające
  lek. med. Andrzej Jankowski – Ordynator Oddziału Wewnętrznego „A” Szpitala Powiatowego w Będzinie

 

Diagnostyka i leczenie nowotworów płuc

11.05.2001 r.

 • Diagnostyka kliniczna raka płuc
  prof. dr hab. n.med. Wojciech Rokicki
  Katedra i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej Śląskiej Akademii Medycznej – PSK Zabrze
 • Chirurgiczne leczenie raka płuc
  dr n.med. Jacek Gawrychowski
  Adiunkt Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Śląskiej Akademii Medycznej – PSK Zabrze
 • Radioterapia niedrobnokomórkowego raka płuc
  dr n.med. Leszek Miszczyk
  Z-ca Kierownika Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach
 • Współczesne poglądy na radykalne leczenie chorych na drobnokomórkowego raka płuc.
  dr n.med. Rafał Suwiński
  Adiunkt Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach

 

Środowiskowe uwarunkowania chorób nowotworowych

26.10. 2001 r.

 • Molekularne podłoże procesu nowotworowego – istota mutagenezy
  doc. dr hab. J. Rzeszowska-Wolny
  Zakład Radioterapii Doświadczalnej i Klinicznej Centrum Onkologii w Gliwicach
 • Czynniki rakotwórcze występujące w środowisku
  prof. dr hab. Mieczysław Chorąży
  Zakład Biologii Nowotworów Centrum Onkologii w Gliwicach
 • Predyspozycje rodzinne w chorobach nowotworowych
  prof. dr hab.med. Jan Lubiński
  Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie
 • Refleksje na temat edukacji i kształtowania świadomości zagrożeń
  lek. med. Patrycja Tekiel
  Zakład Opieki Zdrowotnej „Pro Salute”

 

Onkologiczna terapia hormonalna

17.05.2002 r.

 • Terapia supresyjnymi dawkami tyroksyny w raku tarczycy
  prof. dr hab. n.med. Barbara Jarząb
  Kierownik Zakładu Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Centrum Onkologii. Instytut im. Marii Curie-Skłdowskiej w Gliwicach
 • Hormonoterapia w raku gruczołu krokowego
  dr n.med. Aleksander Zajusz
  Ordynator II Kliniki Radioterapii, Z-ca Dyrektora ds. Klinicznych
  Centrum Onkologii. Instytut im. Marii Curie Skłodowskiej w Gliwicach
 • Hormony, hormonoterapia a nowotwory narządu rodnego
  dr n.med. Andrzej Wojcieszek
  Z-ca dyrektora ds. Lecznictwa Ambulatoryjnego
  Centrum Onkologii. Instytut im. Marii Curie-Skłodowskiej w Gliwicach
 • Leczenie hormonalne w raku piersi
  lek. med. Elżbieta Nowara
  Klinika Chemioterapii Centrum Onkologii
  Instytut im. Marii-Curie Skłodowskiej w Gliwicach
 • Zastosowanie leków hormonalnych u osób w terminalnym okresie chorób nowotworowych
  lek. med. Andrzej Jankowski
  Ordynator Oddziału Wewnętrznego „A” Szpitala Powiatowego w Będzinie

 

Diagnostyka i leczenie przerzutów nowotworowych do kości

09.05.2003 r.

 • Teleradioterapia przerzutów do kości
  doc. dr. hab. n.med. Leszek Miszczyk – Zakład Radioterapii, Instytut Onkologii – Gliwice
 • Diagnostyka i leczenie izotopowe przerzutów do kości
  dr n.med. Zbigniew Wygoda – Zakład Medycyny Nuklearnej, Instytut Onkologii – Gliwice
 • Zaopatrywanie złamań patologicznych kości na tle przerzutów
  dr n.med. Jerzy Spindel – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. dr Janusza Daaba – Piekary Śląskie, IX oddz. Guzów Kości
 • Złamania patologiczne, ogniska osteolityczne w obrębie części szyjnej, piersiowej lędźwiowej kręgosłupa. Diagnostyka i sposoby chirurgicznego leczenia.
  dr n.med. Jerzy Grzywocz – Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dr Janusza Daaba – Piekary Śląskie, IV oddz. Chirurgii Kręgosłupa i Paraplegii Pourazowej
 • Leczenie farmakologiczne chorych z przerzutami nowotworowymi do kości
  lek. med. Andrzej Jankowski – Ordynator Oddziału Wewnętrznego „A” Szpitala Powiatowego nr 1 w Będzinie

 

Diagnostyka i leczenie niewydolności serca – zalecenia a rzeczywistość

19.09.2003 r.

 • Wprowadzenie
  lek. med. Andrzej Jankowski
  Ordynator Oddziału Wewnętrznego „A” Szpitala Powiatowego w Będzinie
 • Kryteria rozpoznania wczesnych stadiów niewydolności krążenia. Leczenie ukierunkowane na profilaktykę postępu niewydolności serca
  dr n.med. Mariusz Skowerski
  dr n.med. Maciej Pruski
  Górnośląskie Centrum Medyczne Katowice – Ochojec

27 października 2005
zebranie poświęcone problemom medycyny paliatywnej dotyczące przekazywania prawdy o nieuleczalnej chorobie.
W programie:

 • „Postępy w terapii bólu i wyniszczenia nowotworowego”
  dr n.med. Marcin Janecki

Zakład Medycyny Paliatywnej

Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

 • „Komunikacja prawdy w obliczu ciężkiej choroby”

ks. dr Antoni Bartoszek

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

 

27 października 2005 
w ramach kampanii „Hospicjum to też Życie – Zdążyć z Prawdą”
Fundacja „Pro Salute” wraz z Polskim Towarzystwem Lekarskim zorganizowala
zebranie poświecone problemom medycyny paliatywnej dotyczące przekazywania prawdy o nieuleczalnej chorobie.

W programie:

„Postępy w terapii bólu i wyniszczenia nowotworowego”

dr n.med. Marcin Janecki

Zakład Medycyny Paliatywnej

Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

 

„Komunikacja prawdy w obliczu ciężkiej choroby”

ks. dr Antoni Bartoszek

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego